top of page

NO.

215

เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ

KEY

   B             G#m  

1.เยซู ผู้ไถ่ที่งามเลิศ

             E                       F#

พระบารมีสูงเด่น องค์จอมราชันย์

              B              G#m  

บุตรพระเจ้า บริสุทธิ์เที่ยงธรรม

          E                             F#

พระผู้ไถ่อัศจรรย์ ดาวประจำรุ่ง


            G#m           D#m     E  

**เหล่าสวรรค์ร่วมป่าวสรรเสริญ

         G#m   D#m       E   F#

สรรพสิ่งก้มกราบ นมัสการ


           B                  G#m  

***นามอัศจรรย์ พระฉายงดงาม

                      E                      F#

พระนามเหนือนามทั้งปวง อยู่เหนือโลกา

         B               G#m  

นามอัศจรรย์ พระฉายงดงาม

             E                          F#

พระนามเยซู พระนามเหนือนาม

             B  

ทั้งปวง..เยซู


     B                      G#m  

***ข้าร้องสรรเสริญ  นิจนิรันดร์

               E                F#

ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระเยซู (X4)

+2
bottom of page