top of page

NO.

362

ในพระนามพระเยซู (เราขอสั่ง)

KEY

Em          D            C             D  

1. องค์พระวิญญาณ เปี่ยมด้วยฤทธา

C                    D  

ทรงครอบครองและ

                       Em      C   D  

อยู่ท่ามกลางพวกเรา

Em       D       C             D  

องค์จอมโยธา  สิงห์แห่งยูดาห์

C               D                  B  

เราประกาศชัยในนามพระองค์


                           Em  

***ในพระนามพระเยซู

     Am        D                   Em  

เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด

           C       D                G   A   B  

ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป

                       Em  

ในพระนามพระเยซู

     Am      D             Em  

เรายึดคืนทุกๆ สิ่งของพวกเรา

           C               D  

เราทำลายป้อมปราการ

                   G       A   B  

ด้วยคำสรรเสริญ

                 Am         D           Em  

โดยฤทธิ์อำนาจ แห่งนามพระเยซู

        Am          D         Em  

มีฤทธิ์อำนาจในนามพระเยซู


               Am         D         Em  

***เราประกาศชัยในนามพระเยซู

+2
bottom of page