top of page

NO.

362

ในพระนามพระเยซู (เราขอสั่ง)

KEY

Fm          D#          C#           D#

1. องค์พระวิญญาณ เปี่ยมด้วยฤทธา

C#                  D#

ทรงครอบครองและ

                       Fm      C# D#

อยู่ท่ามกลางพวกเรา

Fm       D#     C#           D#

องค์จอมโยธา  สิงห์แห่งยูดาห์

C#             D#                C  

เราประกาศชัยในนามพระองค์


                           Fm  

***ในพระนามพระเยซู

     Bbm        D#                 Fm  

เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด

           C#     D#              G# Bb C  

ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป

                       Fm  

ในพระนามพระเยซู

     Bbm      D#           Fm  

เรายึดคืนทุกๆ สิ่งของพวกเรา

           C#             D#

เราทำลายป้อมปราการ

                   G#     Bb C  

ด้วยคำสรรเสริญ

                 Bbm         D#         Fm  

โดยฤทธิ์อำนาจ แห่งนามพระเยซู

        Bbm          D#       Fm  

มีฤทธิ์อำนาจในนามพระเยซู


               Bbm         D#       Fm  

***เราประกาศชัยในนามพระเยซู

+3
bottom of page