top of page

NO.

266

ขอเทลงมา

KEY

G                 D                        Em  

1. โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์

G              D                C  

ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า

G              D           Em  

ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า

C                         D  

เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ


G             D                         Em  

2. ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ

G               D               C  

คือพระองค์ผู้ประทานชีวา

G           D  

ข้าเข้ามาขอพระองค์

     Em  

ทรงพื้น ดวงวิญญาณ

C                             D  

ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์


                G                Em  

** ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต

                C                              D  

ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน

             G                                Bm  

ขอเทลงมา พระคุณความรักพระองค์

                C                              D  

ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ในพระคุณ

            G  

ขอเทลงมา

D            C           D  

(ขอเทลงมา[สูง])


G                  D                          Em  

3. ข้ายอมทุกสิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

G                D                         C  

และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ

G        D                    Em  

กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย

C                      D  

ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล


        G    D    C      Em   D    C  

***ข้าขอ การเจิม ข้าขอ   กำ  ลัง (x4)

+3
bottom of page