NO.

266

ขอเทลงมา

KEY

G#               D#                      Fm  

1. โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์

G#            D#              C#

ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า

G#            D#         Fm  

ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า

C#                       D#

เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ


G#           D#                       Fm  

2. ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ

G#             D#             C#

คือพระองค์ผู้ประทานชีวา

G#         D#

ข้าเข้ามาขอพระองค์

     Fm  

ทรงพื้น ดวงวิญญาณ

C#                           D#

ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์


                G#              Fm  

** ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต

                C#                            D#

ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน

             G#                              Cm  

ขอเทลงมา พระคุณความรักพระองค์

                C#                            D#

ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ในพระคุณ

            G#

ขอเทลงมา

D#          C#         D#

(ขอเทลงมา[สูง])


G#                D#                        Fm  

3. ข้ายอมทุกสิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

G#              D#                       C#

และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ

G#      D#                  Fm  

กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย

C#                    D#

ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล


        G#  D#  C#    Fm   D#  C#

***ข้าขอ การเจิม ข้าขอ   กำ  ลัง (x4)

+4