top of page

NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      F                           C  

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

Dm            C    Bb

พระองค์ทรงรู้จักข้า

F                             C  

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

Dm               C            Bb

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            Gm      Am     C  

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      Bb          F          C  

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


      Bb                             F  

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

        Gm                   C          F  

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

+3
bottom of page