top of page

NO.

191

คริสต์มาสเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่

KEY

    G                   Em  

**คริสตมาส โอ คริสตมาส

C                             D  

เป็นเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่

  G                 Em  

คริสตมาส โอ คริสตมาส

C                   D      G  

พวกเราแสนชื่นชมยินดี


   C                 D         G             Em  

1. พระคริสต์ได้มาเป็นทารกในรางหญ้า

C    D    G  

ทั้งชีวาอุทิศเพื่อคนทั้งปวง

C                 D          Bm         Em  

แม้นไม่มีพระองค์ โลกคงเศร้าสิ้นหวัง

C                          G#        D  

พระทรงเป็นความหมายแห่งรัก

                 D  

ในวันคริสตมาส


    Em                    D  

2. เมื่อเราอธิษฐาน ให้พระวิญญาณนำ

  C             D      G  

เพื่อชีวิตทอแสงดั่งดาราในคืนนั้น

C          D   Bm    Em  

นำทุกคนให้เชื่อ วางใจ

C            A           D                 D  

สู่ชีวิตสดใสในพระองค์ โดยพระองค์

+3
bottom of page