top of page

NO.

601

ความหวัง

KEY

G  

1. ความหวังของชนทุกชาติ

จะได้เห็นฤทธานุภาพ

        C                     G  

ของพระเจ้าพลิกฟื้นแผ่นดิน

G  

แม่น้ำแห่งความยินดีจะหลั่งไหลทั่วปฐมพี

       C                     G  

เรารอคอยจะเห็นการฟื้นฟู

                  D                C              G  

และแผ่นดินโลกประกาศก้องพระบารมี

       D               C          G        D  

พระสิริจะส่องมาถึงทั่วโลกา


                 Em                      C  

***ประกาศปีแห่งความโปรดปราน

              G         D  

ของพระเจ้า………….

             Em         C               G       D  

ประกาศปีแห่งชัยชนะของพระองค์

            Em        C  

จะมีคนรับการรักษา

            G                    D  

จะเปรมปรีดิ์ร่วมกันอีกครา

                  C                       D  

เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง

                   G  

ของประชาชาติ

+3
bottom of page