top of page

NO.

601

ความหวัง

KEY

G#

1. ความหวังของชนทุกชาติ

จะได้เห็นฤทธานุภาพ

        C#                   G#

ของพระเจ้าพลิกฟื้นแผ่นดิน

G#

แม่น้ำแห่งความยินดีจะหลั่งไหลทั่วปฐมพี

       C#                   G#

เรารอคอยจะเห็นการฟื้นฟู

                  D#              C#            G#

และแผ่นดินโลกประกาศก้องพระบารมี

       D#             C#        G#      D#

พระสิริจะส่องมาถึงทั่วโลกา


                 Fm                      C#

***ประกาศปีแห่งความโปรดปราน

              G#       D#

ของพระเจ้า………….

             Fm         C#             G#     D#

ประกาศปีแห่งชัยชนะของพระองค์

            Fm        C#

จะมีคนรับการรักษา

            G#                  D#

จะเปรมปรีดิ์ร่วมกันอีกครา

                  C#                     D#

เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง

                   G#

ของประชาชาติ

+4
bottom of page