top of page

NO.

131

ชนะ

KEY

     F  

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                      Bb

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

                 Gm  

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     Bb                                      C  

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    F  

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                 Bb

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         Gm  

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      Bb                              C  

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            Bb

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

           Am  

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

       Gm                        C  

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


                F  

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               Dm  

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           Gm  

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       Bb                   C  

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

              F  

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

                Dm  

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

              Bb                      Am  

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            Gm            C           F  

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

+3
bottom of page