top of page

NO.

255

ชาวโลกทั้งหลาย

KEY

    D#   Bb7   D#       D#  Bb7  D#

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ   ยิน     ดี

   G#     Bb      Cm  

มีพระราชาประสูติ

      D#         D#

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     D#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     Bb

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     D#     G#        D#  Bb7 D#

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     D#   Bb7       D# D#  Bb7 D#

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ ชาว  โลก

      G#       Bb         Cm  

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       D#            D#

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        D#

ประสานสำเนียงยินดี

       Bb

ประสานสำเนียงยินดี

      D#         G#          D#   Bb7 D#

ประสาน ประสาน สำเนียง   ยิน   ดี


     D#  Bb7  D#        D#   Bb7  D#

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        G#           Bb     Cm  

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       D#                  D#

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      D#

บันดาลให้เรากลับใจ

      Bb

บันดาลให้เรากลับใจ

      D#        G#     D#   Bb7 D#

บันดาล บันดาล ให้เรา  กลับ  ใจ


    D#   Bb7        D#

4. พระองค์ครองโลก

        D#    Bb7  D#

ด้วยความเที่ยงธรรม

      G#       Bb  Cm  

ทรงนำด้วยกรุณา

   D#

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

        D#

ความรักประหลาดหนักหนา

       Bb

ความรักประหลาดหนักหนา

         D#        G#         D#    Bb7 D#

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

+3
bottom of page