top of page

NO.

344

ชีวิตนี้

KEY

Bb                    D#

1. พระเยซู  เรานมัสการ

Gm                            F  

ให้พระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชา

          Bb               F  

ในชีวิตข้า มีเพียงผู้เดียว

Gm                      F  

ที่เติมเต็มใจข้า คือรักพระองค์


Gm               F                      D#

* ทั้งชีวิตมอบให้พระองค์ เพียงผู้เดียว

Gm          F                 D#

และไม่มีสิ่งใดที่จะพรากข้า

                 F       F7  

ไปจากพระองค์...โฮ้ว….


     Bb  F   Gm              F  

** ชีวิต นี้  ข้ามอบให้พระองค์

 Bb  F    Gm                 F  

ชีวิต นี้    ข้าสรรเสริญพระองค์

          Gm        F   

ตลอดวันเวลาที่ข้าต้องผ่าน

  D#              Bb

เรื่องราวที่โหดร้าย

           Gm                   F  

ไม่หวั่นกลัวพระองค์ทรงนำข้าไป

     D#      F                 Bb

ถึงเส้นชัย  ฮู้ว...ของพระองค์

+3
bottom of page