top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

G          D    Em    C        G  

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       D            C  

เพื่อสัมผัสพระองค์

G       D     Em     C       G  

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        D           C  

ของพระผู้เมตตา

G       D       Em        C           G  

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      D               C  

เพื่อชมความงดงาม

G       D          Em          C        G  

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    D          C  

ตลอดชั่วนิรันดร์


   D           G            D     Em        C  

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

G          C     D  

กับพระองค์ผู้เดียว

G      C        D  

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

C           D  

ข้าพบพระองค์

               G         D      Em  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          C         G        C         D  

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

G     C        D  

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

C              D        G  

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 G            D      Em    C       G  

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   D                   C  

ผู้ทรงความชอบธรรม

 G      D       Em    C      G  

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

D               C  

อยู่กับพระองค์

+3
bottom of page