top of page

NO.

599

ถ้อยคำ

KEY

Em  

1. เมื่อฟังถ้อยคำแห่งความชอบธรรม

C  

จะเจอพระพร

Em                                 C  

บุคคลผู้ใดอยู่ในพระคำจะเห็นพระพร

Em  

ถ่อมใจเชื่อฟัง..เฝ้าคอยระวัง

C  

พึ่งในพระธรรม

Em  

เมื่อทูลอ้อนวอน หมั่นเพียรเฝ้ารอ

        C  

พระเจ้าจะฟัง


               G              D  

*ทรงมองเห็นน้ำตาที่ไหล

         Am                   D  

และได้ยินทุกเสียงอ้อนวอน

          G                       D  

ไม่เคยหันพระพักตร์เมินเฉย

          Am                  D  

แต่จัดเตรียมพระพรอยู่นั่น


   Em           C  

**ไม่มี ไม่มี พระพรใด

           G                D  

เป็นเหมือนเช่นพระองค์ 

Em                         C  

จะทรงประทานตามพระสัญญา

     G        D  

แก่ผู้ที่รอคอย

Em              A  

ไม่ลืม ไม่ลืม แม้ผู้เดียว

      C           D                    Em  

ทรงรับทุกคำอ้อนวอนในพระหัตถ์

+3
bottom of page