top of page

NO.

599

ถ้อยคำ

KEY

Fm  

1. เมื่อฟังถ้อยคำแห่งความชอบธรรม

C#

จะเจอพระพร

Fm                                 C#

บุคคลผู้ใดอยู่ในพระคำจะเห็นพระพร

Fm  

ถ่อมใจเชื่อฟัง..เฝ้าคอยระวัง

C#

พึ่งในพระธรรม

Fm  

เมื่อทูลอ้อนวอน หมั่นเพียรเฝ้ารอ

        C#

พระเจ้าจะฟัง


               G#            D#

*ทรงมองเห็นน้ำตาที่ไหล

         Bbm                   D#

และได้ยินทุกเสียงอ้อนวอน

          G#                     D#

ไม่เคยหันพระพักตร์เมินเฉย

          Bbm                  D#

แต่จัดเตรียมพระพรอยู่นั่น


   Fm           C#

**ไม่มี ไม่มี พระพรใด

           G#              D#

เป็นเหมือนเช่นพระองค์ 

Fm                         C#

จะทรงประทานตามพระสัญญา

     G#      D#

แก่ผู้ที่รอคอย

Fm              Bb

ไม่ลืม ไม่ลืม แม้ผู้เดียว

      C#         D#                  Fm  

ทรงรับทุกคำอ้อนวอนในพระหัตถ์

+4
bottom of page