top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

G   

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

G  

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

G  

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

G  

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Em                     C  

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    G                             D  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           G                  D  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Em                  D  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      G               D  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Em         D  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         C    D          G  

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

+3
bottom of page