top of page

NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

KEY

G        C         D   Em  

1. พระองค์ ทรงรู้ จัก

G     C    D  

  ทุกสิ่งที่ฉันเป็น

G     C          D     Em  

  แม้ฉันพลั้งพลาดไป

C                D  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


G        C         D   Em  

2. พระองค์โอบฉันไว้

G       C     D  

  ด้วยพระสิริ

G    C    D    Em  

  ในทุก  ฤดู  กาล

C            D  

ฉันรู้…ทรงรัก

C               D  

พระองค์ทรงรักฉัน


G                             Em  

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

                                    C  

เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน

                         D  

หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้

G                             Em  

  พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์

                         C  

พระสิริมอบแด่พระองค์

                      D  

รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์


G         C        D    Em  

3. พระองค์ทรงนำ ฉัน

G     C           D  

  ทรงคุ้มครองภัย

G        C        D    Em  

  ประคองด้วยพระหัตถ์

C               D  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


                    C    D              Em  

**ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง

         C          Em      D  

พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน


G         C       D   Em  

4.  เมื่อโลกสลายไป

G     C         D  

  ต่อหน้าของฉัน

G     C           D     Em  

  ทรงยืนเคียงข้าง ฉัน

C               D  

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

C                     D  

พระองค์… ทรงรักฉัน

+3
bottom of page