top of page

NO.

037

ที่ประทับ

KEY

     G#                       C#

1.ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม

G#                   D#

ที่ทรงประทับ มีความงดงาม

G#                        C#

พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยน

G#            D#

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ


           Cm            Fm  

*ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่

            C#

เพื่อจะสรรเสริญ

                    D#

นมัสการพระเจ้าของข้า


          G#      D#      Cm       C#

**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์

G#        D#      Fm         D#

ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ

G#         Bbm     Cm      C#

โอ.. ข้า.. สุขใจ  ที่ได้อาศัย

   Bbm    D#       G#

ในที่ประทับพระองค์

+3
bottom of page