top of page

NO.

037

ที่ประทับ

KEY

     A                         D  

1.ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม

A                     E  

ที่ทรงประทับ มีความงดงาม

A                          D  

พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยน

A              E  

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ


           C#m            F#m  

*ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่

            D  

เพื่อจะสรรเสริญ

                    E  

นมัสการพระเจ้าของข้า


          A        E        C#m       D  

**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์

A          E        F#m         E  

ใจและกายร้องเพลงสรรเสริญ

A           Bm     C#m      D  

โอ.. ข้า.. สุขใจ  ที่ได้อาศัย

   Bm    E         A  

ในที่ประทับพระองค์

+4
bottom of page