top of page

NO.

332

ปล่อยหัวใจ

KEY

         G                            Em  

1. เมื่อใจหนึ่งใจต้องแบกอะไรหลายอย่าง

                C               Bm  

มองไปทุกทาง มองไปที่ใคร

       Am         D  

ไม่มีหวัง ให้พักพิง


       G                        Em  

2. ได้รู้ได้เห็นว่าเธอทำแล้วทุกสิ่ง

                  C            D                 G  

อยากขอให้เธอได้หยุดพัก พักลงตรงนี้


Am                  Bm  

*ทุกๆเรื่องที่พบ ทุกๆเรื่องที่เจอ

C                         D  

     มันจะต้องมีเหตผุล


                G  

**ปล่อยหัวใจ ที่อ่อนล้า

                   Em  

ปล่อยวางเรื่องราว ที่เคยผ่านมา

       C                   Bm  

เมื่อเธอทุ่มเทไปแล้วทุกอย่าง

     Am                D  

แต่มันไม่มีความหมาย

              G  

ปล่อยหัวใจ ที่หวาดกลัว

             Em  

ให้พระเยซู นำพาให้พ้นไป

C                        D                  G  

  พระองค์จะนำให้ผ่าน สิ่งที่เลวร้าย

Am                         D                    G  

(ให้พระหัตถ์ของพระองค์ โอบอุ้มเธอไว้)

+3
bottom of page