top of page

NO.

276

พระเจ้าของข้า (กลอรี่ มิวสิค)

KEY

G                   Bm                Em  

1.พระคุณพระองค์  ล้นในดวงใจ

      C                          G  

ชีวิตข้า..มอบเพื่อ..พระองค์

              Bm                  Em  

ข้าเฝ้ารอคอย ใกล้ชิดพระองค์

              C                     D  

พระวิญญาณ โปรดพื้นใจข้า


                   G           C  

* ข้าจะกราบลง  นมัสการ

          Am             D  

จะถ่อมลง เฝ้าพระองค์

             G              C  

ณ ที่แห่งนี้ ต่อพระองค์


G               Bm              Em  

2. ขอทรงสถิต และนำทางข้า

              C                 G  

ด้วยพระคำ..ที่ทรงฤทธา

            Bm          Em  

ขอฟื้นฟูใจ ชำระใจข้า

              C                    D  

พระวิญญาณ..นำข้าเป็นไท


                            G  

**พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อข้า

                 D  

ประทานทั้งชีวา..ที่บนกางเขน

                     Am            Em  

พระคุณความรักที่ทรงประทาน

        C       G  

พระเจ้าของข้า

                     G  

พระองค์ทรงมีชัย..ชนะความตาย

                  D  

พระสิริมอบแด่..พระเจ้านิรันดร์

                 Am              Em  

องค์จอมราชา ผู้ช่วยให้รอด

        C       G  

พระเจ้าของข้า

+3
bottom of page