top of page

NO.

276

พระเจ้าของข้า (กลอรี่ มิวสิค)

KEY

G#                 Cm                Fm  

1.พระคุณพระองค์  ล้นในดวงใจ

      C#                        G#

ชีวิตข้า..มอบเพื่อ..พระองค์

              Cm                  Fm  

ข้าเฝ้ารอคอย ใกล้ชิดพระองค์

              C#                   D#

พระวิญญาณ โปรดพื้นใจข้า


                   G#         C#

* ข้าจะกราบลง  นมัสการ

          Bbm             D#

จะถ่อมลง เฝ้าพระองค์

             G#            C#

ณ ที่แห่งนี้ ต่อพระองค์


G#             Cm              Fm  

2. ขอทรงสถิต และนำทางข้า

              C#               G#

ด้วยพระคำ..ที่ทรงฤทธา

            Cm          Fm  

ขอฟื้นฟูใจ ชำระใจข้า

              C#                  D#

พระวิญญาณ..นำข้าเป็นไท


                            G#

**พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อข้า

                 D#

ประทานทั้งชีวา..ที่บนกางเขน

                     Bbm            Fm  

พระคุณความรักที่ทรงประทาน

        C#     G#

พระเจ้าของข้า

                     G#

พระองค์ทรงมีชัย..ชนะความตาย

                  D#

พระสิริมอบแด่..พระเจ้านิรันดร์

                 Bbm              Fm  

องค์จอมราชา ผู้ช่วยให้รอด

        C#     G#

พระเจ้าของข้า

+4
bottom of page