top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: D#/ G#/ Cm  / G#

D#

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

G#

ความตายต้องพ่ายแพ้

Cm                                              G#

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

D#

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

G#

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

Cm                                            G#

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            Bb

เป็นขึ้นแล้ว


  D#        G#              Cm  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       Bb

พระองค์ชำระบาปข้า

D#         G#            Cm  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                Bb               D#/ G#/ Cm  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              Bb                D#

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


D#

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

G#

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

Cm                                      G#

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

D#                     G#

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

Cm                                             G#

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           Bb

เป็นขึ้นแล้ว...

     Cm                   Gm                     G#

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      D#

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   Cm                   Gm                     G#

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            D#         Bb

เป็นขึ้นแล้ว

+3
bottom of page