top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: E  / A  / C#m  / A  

E  

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

A  

ความตายต้องพ่ายแพ้

C#m                                              A  

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

E  

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

A  

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

C#m                                            A  

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            B  

เป็นขึ้นแล้ว


  E          A                C#m  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       B  

พระองค์ชำระบาปข้า

E           A              C#m  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                B                 E  / A  / C#m  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              B                  E  

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


E  

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

A  

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

C#m                                      A  

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

E                       A  

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

C#m                                             A  

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           B  

เป็นขึ้นแล้ว...

     C#m                   G#m                     A  

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      E  

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   C#m                   G#m                     A  

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            E           B  

เป็นขึ้นแล้ว

+4
bottom of page