top of page

NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    Dm         C           Bb       F  

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      Dm       C              Bb      F  

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

Dm             C             Bb          F  

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       Dm        C            Bb

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    Dm         C            Bb     F  

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

       Dm           C               Bb   F  

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

Dm             C           Bb              F  

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     Dm          C           Bb

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                    F                    C  

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

          Bb                         F  

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

                 C                 Dm  

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                 Bb                    C        Dm  

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    Dm          C            Bb       F  

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        Dm         C             Bb    F  

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

Dm              C           Bb             F  

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

       Dm          C             Bb

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


F                                     Dm  

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา ทรงเป็นพระเจ้า

                            C  

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

Bb                    F  

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    Dm         C          Bb

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

Dm                  C                Bb

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

Dm          C               Bb

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    Dm            C            Bb

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

+3
bottom of page