top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Fm  / Bbm  / D#/ C  / Fm  

         Fm  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Bbm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Fm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    D#                   Fm  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Fm  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       G#

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       Bbm  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                D#                    G#

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Fm  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       G#

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           Bbm  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             D#                        G#

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Fm  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Fm  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Fm                       Fm  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Fm                           Fm  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Fm                                      D#

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Fm  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Fm                      G#

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      Bbm  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   D#                  G#

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Fm  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      G#

รอคอยด้วยความหวังใจ

           Bbm  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  D#               G#

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

+3
bottom of page