top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

Bb                                    D#

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

Bb                                 D#

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          Cm                 F  

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Dm             Gm  

ในความรักของพระบิดา

          Cm  

ขอพระพรได้เทลงมา

             F  

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   Bb

***เติมให้เต็มล้น

              Gm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             D#

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Cm                  F  

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               Bb

เติมให้เต็มล้น

               Gm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            D#

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         Cm           F  

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               Bb

อยู่ในการทรงสถิต

                 D#               Bb

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

+3
bottom of page