top of page

NO.

578

เยรูซาเล็มใหม่

KEY

G                               C                G  

1.ในใจข้ารอคอยจะได้เห็นการเสด็จมา

                  G           C                    D  

ข้าเชื่อคำสัญญาใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว

           C                    D                G  

ข้าเฝ้ารอพระองค์กลับมา กลับมารับข้า


G                                  C                   G  

2.เมื่อข้าได้เข้าไปจะได้เห็นตามพระสัญญา

G                               C                      D  

พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียมแผ่นดินใหม่ไว้

              C                 D  

เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย

            C                     D  

พระราชาประทับบนบัลลังก์


G                        D  

***พระพักตร์ของพระองค์

      Em                 C  

ส่องแสงงดงามตระการตา

G         D           C  

ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว

G         D             Em           C  

มีผู้คนมากมายในเมืองเยรูซาเล็มใหม่

G                 D         Am        C     G  

ร่วมร้องเพลงดีใจเปล่งเสียง ไชโย...(เฮ้)

+3
bottom of page