top of page

NO.

578

เยรูซาเล็มใหม่

KEY

G#                             C#              G#

1.ในใจข้ารอคอยจะได้เห็นการเสด็จมา

                  G#         C#                  D#

ข้าเชื่อคำสัญญาใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว

           C#                  D#              G#

ข้าเฝ้ารอพระองค์กลับมา กลับมารับข้า


G#                                C#                 G#

2.เมื่อข้าได้เข้าไปจะได้เห็นตามพระสัญญา

G#                             C#                    D#

พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียมแผ่นดินใหม่ไว้

              C#               D#

เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย

            C#                   D#

พระราชาประทับบนบัลลังก์


G#                      D#

***พระพักตร์ของพระองค์

      Fm                 C#

ส่องแสงงดงามตระการตา

G#       D#         C#

ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว

G#       D#           Fm           C#

มีผู้คนมากมายในเมืองเยรูซาเล็มใหม่

G#               D#       Bbm        C#   G#

ร่วมร้องเพลงดีใจเปล่งเสียง ไชโย...(เฮ้)

+4
bottom of page