top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 G                           G7            C  

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

Am                 D7      G  

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

G               G7     C  

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

Am           D7               G      D7  

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

G                  G7                  C  

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

Am                D7      G  

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

G           G7          C  

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

Am      D7        G    D7  

ด้วยใจยินดีสดใส


     G              G7             C  

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

Am               D7      G  

ส่องพลันสว่างงามวิไล

G   G7        C   

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

Am         D7         G    D7  

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

G                G7               C  

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

Am                  D7       G  

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

G           G7             C  

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

Am         D7      G  

บาปเราก็พลันสลาย


      G                 G7          C  

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

Am           D7    G  

รังสีโอฬารพรรณราย

 G       G7         C  

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

Am      D7          G      D7  

สุขสันติฉายทั่วโลกา

G                       G7              C  

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

Am                  D7    G  

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

G                G7     C  

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

Am               D7    G  

เพลงของเราก้องวิมาน

-5
bottom of page