top of page

NO.

372

คืนนั้นหน้าหนาว

KEY

 G#                         G#7          C#

1. คืนนั้นหน้าหนาวเงียบเหงาวังเวง

Bbm                 D#7    G#

ดวงดาราเปล่งแสงประกาย

G#             G#7   C#

งามงดหมดจดแสงสีแพรวพราย

Bbm           D#7             G#    D#7

ฝูงแกะทั้งหลายพักผ่อนเนา

G#                G#7                C#

เสียงฑูตสวรรค์หวานแว่วแผ่วเบา

Bbm                D#7    G#

ทุกคนสร่างเซาฟังข่าวดี

G#         G#7        C#

เหล่าฑูตสวรรค์ร้องเพลงเปรมปรีด์

Bbm      D#7      G#  D#7

ด้วยใจยินดีสดใส


     G#            G#7           C#

2. แสงอัศจรรย์ดุจดั่งกลางวัน

Bbm               D#7    G#

ส่องพลันสว่างงามวิไล

G# G#7      C# 

โอ รัศมีดาราตรึงใจ

Bbm         D#7       G#  D#7

ส่องไปทั่วทั้งฑิฆัมพร

G#              G#7             C#

เหล่าฑูตสวรรค์ส่งข่าวสะท้อน

Bbm                  D#7     G#

ผ่านอัมพรเสียงก้องถึงเรา

G#         G#7           C#

ว่าองค์กษัตริย์บังเกิดเพริศเพรา

Bbm         D#7    G#

บาปเราก็พลันสลาย


      G#               G#7        C#

3. เสียงฑูตสวรรค์ซ้องสาธุการ

Bbm           D#7  G#

รังสีโอฬารพรรณราย

 G#     G#7       C#

จงมีแด่องค์พระเจ้าเพริศพราย

Bbm      D#7        G#    D#7

สุขสันติฉายทั่วโลกา

G#                     G#7            C#

เราร้องเพลงตอบชอบชื่นวิญญาณ

Bbm                  D#7  G#

ด้วยเปรมปรีดาดวงใจเรา

G#              G#7   C#

ความทุกข์ระทมก็พลันบรรเทา

Bbm               D#7  G#

เพลงของเราก้องวิมาน

-4
bottom of page