top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

B                                              F#

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           F#                             B  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          E  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      B  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           F#                             B  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

-5
bottom of page