top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

C                                              G  

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           G                               C  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          F  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      C  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           G                               C  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

-4
bottom of page