top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

C#                                            G#

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           G#                             C#

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          F#

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      C#

ในชีวิตของท่านสำแดง

           G#                             C#

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

-3
bottom of page