top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           A                 A  

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    D                      A           E  

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     A              D  

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      A            D          E      A  

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         A         E             D        A  

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       A         D         A       E  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      A       E             D            A  

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       A         D           E      A  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            A                         D  

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        A          D        A             E  

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        A                   D  

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       A         D            E     A  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         A                    D  

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    A     D     A     E  

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     A                        D  

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       A          D        E       A  

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            A                     D  

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     A       D             A         E  

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           A              D  

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     A          D            E        A  

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

-5
bottom of page