top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           G#               G#

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    C#                    G#         D#

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     G#            C#

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      G#          C#        D#    G#

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         G#       D#           C#      G#

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       G#       C#       G#     D#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      G#     D#           C#          G#

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       G#       C#         D#    G#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            G#                       C#

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        G#        C#      G#           D#

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        G#                 C#

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       G#       C#          D#   G#

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         G#                  C#

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    G#   C#   G#   D#

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     G#                      C#

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       G#        C#      D#     G#

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            G#                   C#

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     G#     C#           G#       D#

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           G#            C#

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     G#        C#          D#      G#

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

+6
bottom of page