top of page

NO.

233

พระคริสต์นำหน้า

KEY

           G                 G  

1. พระเยซูคริสต์ ทรงนำชีวิต

    C                      G           D  

ให้ข้าเดินทาง ชอบธรรม ใกล้ชิด

     G              C  

ข้าอยู่ที่ใด หรือทำอะไร

      G            C          D      G  

พระหัตถ์ พระองค์ ทรงจูง ข้าไป


         G         D             C        G  

*พระคริสต์นำหน้า พระคริสต์นำหน้า

       G         C         G       D  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงจูงมือข้า

      G       D             C            G  

เต็มใจเดินตาม ด้วยความเปรมปรีดิ์

       G         C           D      G  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำ ทุกที


            G                         C  

2. บางคราวต้องผ่าน ความทุกข์มืดมัว

        G          C        G             D  

บางคราวโศกเศร้า บังเกิดความกลัว

        G                   C  

บางคราวราบรื่น ชื่นใจยินดี

       G         C            D     G  

พระหัตถ์พระองค์ ทรงนำทุกที


         G                    C  

3. ข้าขอพระเจ้า ทรงจูงมือไป

    G     C     G     D  

ไม่ว่าจะนำสู่ตำบลใด

     G                        C  

จะเกิดความทุกข์หรือสุขก็ดี

       G          C        D       G  

พระหัตถ์พระเจ้า ทรงนำทุกที


            G                     C  

4. ครั้นเสร็จการงาน ต้องลาจากโลก

     G       C             G         D  

จิตใจพ้นทุกข์ พ้นความเศร้าโศก

           G              C  

เพราะข้าจะได้ อยู่เมืองสวรรค์

     G          C            D        G  

กับองค์พระคริสต์ เป็นนิจนิรันดร์

+5
bottom of page