top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     G                       C                  G  

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               Em       D7              G   D7  

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 G                          C                       G  

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               Bm           F#7       Bm  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      D7                  G  

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      D7                          G  

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   Em      Bm    Am                      Em  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         G   D7   G    C     G     D7        G  

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      D7        G         C   G   D7    G  

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

-5
bottom of page