top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     G#                     C#                G#

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               Fm       D#7            G# D#7

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 G#                        C#                     G#

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               Cm           G7         Cm  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      D#7                G#

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      D#7                        G#

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   Fm      Cm    Bbm                      Fm  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         G# D#7 G#  C#   G#   D#7      G#

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      D#7      G#       C# G# D#7  G#

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

-4
bottom of page