top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     A                       D                  A  

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               F#m       E7              A   E7  

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 A                          D                       A  

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               C#m           G#7       C#m  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      E7                  A  

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      E7                          A  

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   F#m      C#m    Bm                      F#m  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         A   E7   A    D     A     E7        A  

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      E7        A         D   A   E7    A  

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

-3
bottom of page