top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Bbm  / D#m  / G#/ F  / Bbm  

         Bbm  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    D#m  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Bbm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    G#                   Bbm  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Bbm  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       C#

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       D#m  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                G#                    C#

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Bbm  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       C#

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           D#m  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             G#                        C#

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Bbm  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Bbm  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Bbm                       Bbm  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Bbm                           Bbm  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Bbm                                      G#

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Bbm  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Bbm                      C#

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      D#m  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   G#                  C#

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Bbm  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      C#

รอคอยด้วยความหวังใจ

           D#m  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  G#               C#

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

-4
bottom of page