top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Bm  / Em  / A  / F#/ Bm  

         Bm  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Em  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Bm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    A                     Bm  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Bm  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       D  

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       Em  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                A                      D  

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Bm  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       D  

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           Em  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             A                          D  

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Bm  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Bm  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Bm                       Bm  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Bm                           Bm  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Bm                                      A  

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Bm  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Bm                      D  

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      Em  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   A                    D  

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Bm  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      D  

รอคอยด้วยความหวังใจ

           Em  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  A                 D  

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

-3
bottom of page