NO.

47

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    D#          Bb             G#

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

D#           Bb            G#

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          Bb                G#

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

     Bb             G#

เปิดตาใจเราทุกคน

          Bb             G#           D#

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                   G#              D#

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Fm   Bb       D# 

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                 G#            D#

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Fm             Bb

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                  G#             D#

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Fm     Bb      Cm

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

         G#                 Bb              D#

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

-4