top of page

NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    D#          Bb           G#

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

D#         Bb              G#

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          Bb                  G#

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

      Bb            G#

เปิดตาใจเราทุกคน

          Bb               G#          D#

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                     G#            D#

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Fm    Bb      D# 

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                    G#          D#

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Fm                  Bb

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                     G#          D#

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Fm      Bb      Cm  

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

           G#              Bb          D#

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

-4
bottom of page