top of page

NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    D            A             G  

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

D           A                G  

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          A                    G  

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

      A              G  

เปิดตาใจเราทุกคน

          A                 G            D  

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                     G              D  

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Em    A        D   

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                    G            D  

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Em                  A  

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                     G            D  

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Em      A        Bm  

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

           G                A            D  

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

-5
bottom of page