top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            Bb

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           F                Bb   F         Bb

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              D#             Bb

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              D#           Bb

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       F                 Bb

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          F                 Bb   F          Bb

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

+6
bottom of page