top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

E                                      A  

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

E                                   A  

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          F#m                 B  

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            G#m             C#m  

ในความรักของพระบิดา

          F#m  

ขอพระพรได้เทลงมา

             B  

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   E  

***เติมให้เต็มล้น

              C#m  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             A  

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          F#m                  B  

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               E  

เติมให้เต็มล้น

               C#m  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            A  

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         F#m           B  

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               E  

อยู่ในการทรงสถิต

                 A                 E  

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

-3
bottom of page