NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

F                                      Bb

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

F                                   Bb

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          Gm                 C  

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Am             Dm  

ในความรักของพระบิดา

          Gm  

ขอพระพรได้เทลงมา

             C  

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   F  

***เติมให้เต็มล้น

              Dm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             Bb

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Gm                  C  

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               F  

เติมให้เต็มล้น

               Dm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            Bb

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         Gm           C  

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               F  

อยู่ในการทรงสถิต

                 Bb               F  

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

-2