top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

F#                                    B  

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

F#                                 B  

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          G#m                 C#

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Bbm             D#m  

ในความรักของพระบิดา

          G#m  

ขอพระพรได้เทลงมา

             C#

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   F#

***เติมให้เต็มล้น

              D#m  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             B  

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          G#m                  C#

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               F#

เติมให้เต็มล้น

               D#m  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            B  

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         G#m           C#

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               F#

อยู่ในการทรงสถิต

                 B                 F#

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

-1
bottom of page