top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

G                                      C  

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

G                                   C  

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          Am                 D  

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Bm             Em  

ในความรักของพระบิดา

          Am  

ขอพระพรได้เทลงมา

             D  

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   G  

***เติมให้เต็มล้น

              Em  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             C  

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Am                  D  

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               G  

เติมให้เต็มล้น

               Em  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            C  

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         Am           D  

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               G  

อยู่ในการทรงสถิต

                 C                 G  

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

bottom of page