top of page

NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     B                        E        B  

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

G#m       C#m    F#

ทรงเป็นสง่าราศี

B                        E       B  

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  B            F#     B  

โปรดนำไปถึงกางเขน


   C#m        F#       B  

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

C#m          F#        B  

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

E           D#m        C#m       B  

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

B             F#      B  

โปรดนำไปถึงกางเขน


     B                       E         B  

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

G#m       C#m         F#

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

B                 E  

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

B           F#   B  

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


    B                              E       B  

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

G#m          C#m     F#

ที่นำเครื่องหอมบูชา

B                 E             B  

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

B             F#       B  

โปรดนำไปถึงกางเขน


    B                      E         B  

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

G#m         C#m       F#

ทุกวันจะแบกเดินตาม

B                      E      B  

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

B                   F#         B  

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

-3
bottom of page